Telefonia komórkowa, a zdrowie – omówienie najnowszej książki Marko Markova „Mobile communications and public health” (ed. Marko Markov, CRC Press, 2019)

Artykuł

Na temat związków między polem elektromagnetycznym emitowanym przez systemy telefonii komórkowej, a zdrowiem ludzi napisano w ostatnich kilkudziesięciu latach wiele książek i mnóstwo artykułów. Marko Markov jest jednym z bardziej wydajnych autorów w tym obszarze (artykuł z jednej z jego poprzednich książek został omówiony na portalu Elektrofakty). Wydana w 2019 roku książka pod redakcją wspomnianego Markova, na temat wprowadzania technologii 5G, kolejnego etapu w rozwoju telefonii mobilnej, szerzej, łączności bezprzewodowej, jest obecnie obiektem gorącej dyskusji, nie tylko w Polsce.

Wprowadzenie do książki pokazuje czytelnikowi taki właśnie aspekt prezentowanej publikacji. Redaktor książki ustawia czytelnika w obszarze zagrożenia polem elektromagnetycznym, wskazując na dużą niewiedzę, co do ekspozycji na pole elektromagnetyczne, jak i skutki tej ekspozycji. Autorzy tej monografii, w założeniu Marko Markova, powinni wnieść ład i porządek w ten obszar wiedzy i techniki. Podkreślając dramaturgię całej sprawy, redaktor tomu pisze o tym, że miliardy ludzi na świecie nie są świadomi tego, że ich domy i oni sami wystawieni są (będą) na działanie nowych i zaawansowanych technologii. Jak przeczytamy w zakończeniu, najwyższy czas aby uderzyć w dzwon (It is time to ring the bell).

zobacz więcej

FAQ

Fakty i mity

Tu znajdują się odpowiedzi na najczęściej padające pytania.

Ulotka – fakty i mity o PEM

Grafiki

Reklama

Telefon komórkowy w samolocie. Włączać czy wyłączać?

Artykuł

Dylemat wyłączać czy nie wyłączać? przewija się w komunikacji lotniczej od początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku, wraz z pojawieniem się na rynku  przenośnych komputerów (laptopów). Wtedy to przewoźnicy lotniczy zaczęli obawiać się pola elektromagnetycznego emitowanego właśnie z tych urządzeń. Obawy te były rozpatrywane, badane i rozwiązywane w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej EMC. W ramach tej dyscypliny wiedzy i techniki wykonuje się badania, wskazujące istnieje takiego poziomu emisji PEM, który zagraża innym urządzeniom znajdującym się w zasięgu oddziaływania. Drugi rodzaj badań prowadzi do wytworzenia specjalnych systemów zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed wpływem PEM. Kompatybilność elektromagnetyczna jako dziedzina wiedzy, a może jeszcze bardziej jako dziedzina techniki, jest w coraz większym stopniu wykorzystywana w badaniach kryzysowych.

Źródeł potencjalnych zakłóceń, mogących wpłynąć na poprawną pracę samolotu i jego systemów pokładowych jest kilka, a do najważniejszych należy zaliczyć wyładowania atmosferyczne, sygnały komunikacji lotniskowej, łączność radiowa pochodząca od innych statków powietrznych, sygnały łączności naziemnej i oczywiście urządzenia osobiste na pokładzie samolotu (Rysunek 1). W tym artykule skupimy się właśnie na tych ostatnich.

zobacz więcej

link do grafiki

Obszary zgodności z limitami w pobliżu anten telefonii komórkowej

Grafiki

link do grafiki

Co to jest pole elektromagnetyczne?

Grafiki

Historia unormowania w obszarze pola elektromagnetycznego w Polsce i na świecie

Wideo